Landhotel Salzburger Dolomitenhof

Het gezellige Landhotel Salzburger Dolomitenhof is een gezellig…